Nieuws & activiteiten

Aanmeldingen voor schooljaar 2020 – 2021:

Indien scholen reeds leerlingen voor het nieuwe schooljaar willen aanmelden, kan dit door de aanvragen ‘in werkversie’ klaar te zetten in DIPLON (www.diplon.be). Vanaf 1 september 2020 dienen deze aanvragen verder afgewerkt te worden: d.w.z.

  • juiste Gemotiveerd Verslag, Verslag of Inschrijvingsverslag toevoegen
  • concrete ondersteuningsvraag van de leerkracht of klassenraad formuleren

Alle aanvragen ‘in werkversie’ worden pas echte aanmeldingen indien de aanvraag wordt ingediend (op de knop ‘aanvraag indienen’ klikken in DIPLON).  Dit kan vanaf 1 september 2020.

Bij vragen of problemen in verband met DIPLON kan u contact opnemen met de ankerpersonen van uw school of mailen naar info@onaplus.be.


Lees hier de Nieuwsbrief (Vokan, Kempen & Antwerpen Plus):


Extra informatie corona-maatregelen (maart 2020):

Enkele handige documenten vanuit de stad Antwerpen – dienst onderwijs:

  • De hygiëneposter over handen wassen, afstand houden etc. in 11 versies, telkens tweetalig (DE-NL, …
  • Een affiche Meld-je-aan op A3 formaat waarop in alle 10 talen hierboven + NL vermeld staat dat er voor hulp en ondersteuning bij het aanmelden van kinderen naar de helpdesk kan gebeld worden.

Thinclusie  –  inspiratiedag voor 4 ondersteuningsnetwerken

Op 13 februari 2020 hebben 400 ondersteuners elkaar geïnspireerd in het samen-verhaal op weg naar inclusief onderwijs. Bekijk hieronder een zeer beknopte samenvatting van de dag. 


Presentatie infomoment van 19 september 2019

De PPT die gebruikt werd op het  infomoment voor scholen en CLB’s, kan je inkijken door te klikken op onderstaande link:

(De PPT geeft een kijk op de inclusieve visie en de nauwe samenwerking van 3 ondersteuningsnetwerken van regio Antwerpen (Kempen, VOKAN, Antwerpen Plus) en de BuO-scholen uit de regio.)


Informatiefolder 3 Ondersteuningsnetwerken

In deze folder beschrijven we onze werking en visie zoals we deze samen met ondersteuningsnetwerken VOKAN en Kempen hebben uitgewerkt.