Zorg fase 2 en 3

Wat als extra zorg op school niet voldoende is voor een leerling?Of wat als school, leerling of ouders niet goed weten wat de leerling nodig heeft om te leren of zich goed te voelen? Het zorgteam van de school vraagt dan aan de leerling en zijn ouders toestemming om de hulp van het CLB in te schakelen. Het CLB-team gaat na wat de leerling nodig heeft om te leren. Hiervoor werkt het CLB-team samen met de leerling, zijn ouders en de school.Om dit verder te concretiseren kan de school de hulp van Antwerpen plus vragen. Het ondersteuningsteam kan enkel aan van start met ondersteuningsvragen die zich op fase 2 en fase 3 bevinden.

Via het zorgloket wordt de vraag doorgestuurd aan het team dat voor uw school werkzaam is. Ondersteuningsvragen op fase 0 & 1, worden via het zorgloket doorgegeven aan CLB en/of pedagogische begeleidingsdienst.

Vanaf september 2018 werken we met het nieuwe aanmeldsysteem  DIPLON (DIgitaal PLatform ONdersteuningsnetwerken). DIPLON wordt gebruikt door de 3 ondersteuningsnetwerken van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen – regio Antwerpen. Alle aanvragen voor ondersteuningstrajecten worden in het digitale systeem geregistreerd. Als je school is geregistreerd in DIPLON, kan je HIER inloggen en je  aanvraag indienen!

Bij de start van elk nieuw schooljaar worden hulpvragen (na evaluatie en overleg met alle betrokken partners) opnieuw ingediend, zowel voor reeds gekende als voor nieuwe leerlingen / studenten. 

Indien scholen reeds leerlingen wensen aan te melden voor het nieuwe schooljaar 2020-2021, kan dit vanaf heden door de aanvraag ‘in werkversie’ klaar te zetten in DIPLON. (Zie verder tabblad: Nieuws & activiteiten).