AANMELDINGEN

Scholen kunnen in samenspraak met CLB een ondersteuningsvraag stellen aan ons ondersteuningsnetwerk AntwerpenPlus. Als er individuele ondersteuning voor een leerling wordt aangevraagd, gebeurt dit na overleg met de ouders.

Om het aanmelden zo vlot mogelijk te laten verlopen, kiezen we voor een digitaal aanmeldsysteem (DIPLON). Dit biedt ons de kans om een goed zicht te krijgen op de ondersteuningsvragen en de noden bij de ondersteuning.

Vragen die zich situeren in fase 0 en 1 worden automatisch bezorgd aan de collega’s van de pedagogische begeleiding.

Ondersteuningsvragen die zich situeren in fase 2 en 3 worden via het zorgloket doorgegeven aan het ondersteuningsteam voor uw school.


Voor meer info verwijzen we u graag naar www.prodiagnostiek.be