Wie zijn we?

Antwerpen Plus is ontstaan uit samenwerking met vier partners:

 • Buitengewoon onderwijs
 • Pedagogische begeleidingsdienst regio Antwerpen
 • CLB
 • Gewoon onderwijs

 

Volgende scholen buitengewoon onderwijs maken deel uit van Ondersteuningsnetwerk Antwerpen plus:

 •  BULO Klimop – Hoboken, type basisaanbod
 •  BULO De Merode – Berchem, type basisaanbod, type 9
 •  BULO Sint jozef – Antwerpen, type basisaanbod
 •  BUBAO Openluchtschool Dennenhof – Schilde, type 3,9
 •  KOCA Basisonderwijs – Antwerpen, type Basisaanbod, 7 ( Doven en slechthorenden en spraak-en taalontwikkelingsstoornissen), 9
 •  BUBAO Katarinahof – Antwerpen, type 2
 •  KOCA Secundair Onderwijs – Antwerpen type Basisaanbod, 3,7 ( Doven en slechthorenden en spraak-en taalontwikkelingsstoornissen),9
 •  BUSO De Markgrave – Antwerpen, heropleiding type 6
 •  BUSO Sint Jozef OV4 – Antwerpen , type  9
 •  BUSO Sint Jozefinstituut – Antwerpen, type basisaanbod, 3

We zijn één  van de drie ondersteuningsnetwerken voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Antwerpen: Antwerpen plus, VOKAN en Kempen. We vertrekken vanuit een gezamenlijke visie en werken onderling nauw samen.

Het ondersteuningsteam van  Antwerpen plus omvat zo’n 130-tal collega’s en wordt aangestuurd door Ellen Wolfs, afgevaardigd leidinggevende.

Antwerpen plus heeft een beheerscomité met als voorzitter Jan Cox.