Wat doen we?

Concreet bieden we zorg op maat van het kind of de jongere en de school.

Het kind / de jongere, de ouders, de school , het buitengewoon onderwijs, CLB en indien nodig de pedagogische begeleiding gaan als gelijkwaardige partners aan tafel zitten.

We bekijken welke vorm van ondersteuning wenselijk is:

  • Team-/klas ondersteunend
  • Individuele begeleiding waar nodig
  • In tijd zolang als nodig maar ook niet langer dan nodig.
  • De intensiteit en frequentie zal op maat zijn.

Met andere woorden, er zal een flexibel traject uitgewerkt worden op maat van de noden van het kind en het schoolteam.