Tijdelijke corona-maatregelen:

Ook in deze bijzondere tijden blijven we als Antwerpen Plus-team onze scholen en leerlingen ondersteunen. We zetten in onze "contactbubbel op school" én door ondersteuning op afstand onze werking verder. Via telefoon, mail, skype, whatsapp, messenger en andere digitale platformen houden we contact.

Voor ouders en leerlingen (die reeds ondersteuning van Antwerpen Plus kregen) met eventuele vragen: Contacteer je school. Uw school zoekt dan samen met ons naar een gepaste oplossing om met je vraag aan de slag te gaan.

Draag zorg voor elkaar!

Zie ook onze pagina 'Nieuws & activiteiten' met extra informatie.


Kracht van samenwerking

Samen zoeken naar hefbomen om aan elke leerling RECHT te doen, zodat deze maximaal kan ontwikkelen met oog op een VOLWAARDIGE plaats in de samenleving!

We vertrouwen en zetten in op :

  • Een meer inclusieve samenleving en school;
  • Een positieve en oplossingsgerichte samenwerking;
  • Het geloof dat elke partner het beste wil voor uw kind!